Skip to main content

Tożsamość

„Tożsamość miasta kształtuje się w procesie dialogu między jego przeszłością a przyszłością. Architektura jako element tego dialogu oddziałuje przestrzeń oraz kształtuje pejzaż zarówno urbanistyczny, jak i kulturalny. Trwale wpisuje się w świadomość mieszkańców.”