Skip to main content

Materiały dla lepszego życia: inauguracja budynku badawczego Leibniz Joint Lab first in Translation w Akwizgranie

W dniu 12 stycznia 2024 r. Instytut Materiałów Interaktywnych Leibniza (DWI) i szpital uniwersytecki Politechniki w Akwizgranie (RWTH Aachen) dokonały uroczystego otwarcia nowego, wspólnego budynku badawczego Leibniz Joint Lab first in Translation (fiT). Ceremonię inauguracji obiektu rozpoczęli: Ina Brandes, ministra kultury i nauki kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia, prof. dr Andreas Herrmann, pełniący obowiązki dyrektora naukowego DWI oraz prof. dr Stefan Uhlig, dziekan Wydziału Medycznego RWTH Aachen.

Założony w 1951 roku Niemiecki Instytut Badań nad Wełną (DWI) zmienił profil swojej działalności badawczej, koncentrując się na materiałach interaktywnych – obecnie placówka realizuje podejście interdyscyplinarne. Nowa platforma badawcza wypełnia lukę między badaniami biomedycznymi a wykorzystywaniem innowacyjnych materiałów w terapii, umożliwia lekarkom i lekarzom analizowanie korzyści płynących z zastosowania wytworzonych sztucznie tkanek.

Nowy budynek sprzyja zarówno otwartej, jak i wewnętrznej komunikacji oraz zapewnia bezpieczeństwo badań. Oprócz laboratoriów i zamkniętych pomieszczeń czystych Joint Lab fiT oferuje naukowcom otwarte przestrzenie komunikacyjne do celów szkoleniowych i kontaktów związanych z działalnością badawczą. Wszystko jest ze sobą ściśle powiązane, co umożliwia badania i produkcję na najwyższym poziomie.

Prof. dr Andreas Herrmann tak ujął to komunikacie prasowym: „W DWI łączymy tematy związane z człowiekiem, medycyną i materiałami. Działalność fiT przyczynia się więc w dłuższej perspektywie do wypełnienia luki między opracowywaniem nowych rozwiązań a ich praktycznym zastosowaniem”.

> do wspólnego komunikatu prasowego Instytutu Materiałów Interaktywnych Leibniza i RWTH Aachen
> do projektu

Zespół: Markus Kill (odpowiedzialny partner), David Koenigsfeld (odpowiedzialny partner, kierownictwo projektu), Ute Fassbender (opracowanie projektu), Sara Galeazzi (opracowanie projektu), Marcello Giuberto (opracowanie projektu), Anneli Wendt (przygotowanie przetargu), Lasse Wübbenhorst (opracowanie projektu), Wolfgang Frey (przygotowanie przetargu), Katrin Kalnik (kontrola finansowa), Tobias van Booven (nadzór budowlany), Anna Uedelhofen (opracowanie projektu)