Skip to main content

Impulsy 2024

Dynamiczna i efek ty wna współpraca rozwija się dzięki now ym, twórczym impulsom. Kształ tują one naszą kulturę pracy i wpł y wają na sposób myślenia, przekładając się na konkretne działania. Ta swobodna w ymiana myśli stanowi podstawę funkcjonowania świadomego, otwar tego społeczeństwa. Kierując się tą ideą, tworzymy i realizujemy nasze projekty.

Wszystkim, k tórzy podążają z nami tą drogą, życzymy szczęśliwego, spokojnego i pomyślnego 2024 roku.

Till Behnke / Hanno Chef-Hendriks / Davide Di Gaetano
Dr. Alexander Gyalokay / Thomas Heinle / Markus Kill
David Koenigsfeld / Jens Krauße / Christian Pelzeter
Barbara Schott / Edzard Schultz / Steffen Walter

> do raportu rocznego