Skip to main content

Impressum

Architekci Sp. z o.o.
Plac Solny 4/2
50-060 Wrocław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy  KRS 0000313022
Kapitał zakładowy:  PLN 37.400,00
REGON 020795350
NIP   8982143721
DZ Bank Polska S.A.
PL 31 1740 0006 0000 3000 0037 8835

Prezes Zarządu
Anna Stryszewska-Słońska
Telefon +48 71 7504100
wroclaw@heinlewischer.de

Centrala
Informacja i kontakty z mediami
Telefon +49 30 399920-99
info@heinlewischer.de

Opracowanie graficzne i programowanie
Agencja NORDSONNE IDENTITY, Berlin

Klauzula odpowiedzialności
Pomimo dokładnej weryfikacji źródeł redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treść linków zewnętrznych. Za treść linków zewnętrznych odpowiada wyłącznie ich administrator.