Skip to main content

Teatr Festiwalowy w Hellerau – Europejskie Centrum Sztuki w Dreźnie, remont i przebudowa wschodniego skrzydła

Zdjęcie: heinlewischer
[Translate to Polski:]
Zdjęcie: heinlewischer
[Translate to Polski:]
Zdjęcie: heinlewischer
Rysunek: heinlewischer

Taniec w czasie

Teatr Festiwalowy w Hellerau został wzniesiony przez Heinricha Tessenowa w latach 1911/12. Głównym założeniem obecnego projektu jest przywrócenie oryginalnego układu urbanistycznego całego kompleksu w nieco zmienionej formie. W tym celu wejście do wschodniego skrzydła uzyskało kształt otwartego, wysokiego na cały budynek foyer. Podobnie jak artysta na scenie pomieszczenie ukazuje to, co jest w nim wyjątkowe: zabytkową konstrukcję dachową będącą charakterystycznym elementem budowli.

Foyer zapewnia dostęp do mieszkań dla artystów i części gastronomicznej oraz łączy ze sobą dwa duże dwupiętrowe pomieszczenia – salę prób i scenę studyjną. Zaprojektowane jako „white box” i „black box” reprezentują one różne fazy twórczości artystycznej. Sala prób to jasna, wypełniona światłem przestrzeń do ćwiczeń, natomiast scena studyjna to ciemne pomieszczenie sprzyjające koncentracji i skupieniu podczas występów.

Dowiedz się więcej o tym projekcie z naszego
> magazynu online nah dran i z
> dziennika budowy skrzydła wschodniego HELLERAU

Inwestor
Miasto Drezno, Niemcy
Realizacja
marzec 2024
Zakres usług
usługi architektoniczne
fazy projektu 2 - 9
Powierzchnia całkowita
3.456 m²
Konkurs
1. nagroda
powrót do projektów