Skip to main content

Instytut Biologii Molekularnej i Ekologii Stosowanej im. Frauenhofera w Gießen IME-BR, budynek Instytutu Zasobów Biologicznych

Zdjęcie: Brigida González
Zdjęcie: Brigida González
Zdjęcie: Brigida González
Zdjęcie: Brigida González
Zdjęcie: Brigida González
Zdjęcie: Brigida González
Zdjęcie: Brigida González

Kooperacyjne korzystanie z zasobów

Nowy kompaktowy budynek dla Instytutu Fraunhofera IME stanowi nową placówkę z jednakowymi fasadami zwróconymi na wszystkie strony stosownie do swej wyeksponowanej lokalizacji. W centrum niemal kwadratowego budynku znajduje się przeszklone atrium ze spiralnymi schodami. Dlatego biura i strefy komunikacyjne są urządzone na wyższych piętrach. Możliwy do oddzielenia obszar laboratoryjny — z częściowym naświetleniem pomieszczeń wewnętrznych przez atrium — tworzy północno-zachodnią część budynku.

Koncepcja budynku promuje współpracę i synergię między dziedzinami badań naukowych: czy to w obszarze technicznym poprzez wspólne korzystanie z centralnych funkcji w klastrach laboratoryjnych czy też w obszarze socjalnym poprzez otwarte galerie w centralnym atrium. Ponadto obszary socjalne poszczególnych obszarów badawczych są skoncentrowane na czwartym piętrze. Zamiast zwykłych, pojedynczych kuchni służących do przygotowania kawy i herbaty, znajduje się tutaj wspólna część wypoczynkowa z tarasem na dachu dla wszystkich pracowników.

Inwestor
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., Monachium, Niemcy
Realizacja
sierpień 2020
Zakres usług
usługi architektoniczne
fazy projektu 2 - 8
Powierzchnia całkowita
9.083 m²
powrót do projektów