Skip to main content

Archiwum Historyczne i Reńskie Archiwum Ikonograficzne Miasta Kolonii

Zdjęcie: Waechter + Waechter Architekten
Zdjęcie: Waechter + Waechter Architekten
[Translate to Polski:]
[Translate to Polski:] Foto: Brigida González
[Translate to Polski:]
[Translate to Polski:] Foto: Brigida González
[Translate to Polski:]
[Translate to Polski:] Foto: Brigida González
[Translate to Polski:]
[Translate to Polski:] Foto: Brigida González
[Translate to Polski:]
[Translate to Polski:] Foto: Brigida González
[Translate to Polski:]
[Translate to Polski:] Foto: Brigida González

Pamięć miasta

Archiwum Historyczne Miasta Kolonii jest jednym z najważniejszych archiwów miejskich w Europie. Jego zbiory dokumentów, aktów urzędowych, manuskryptów i spuścizn mają swoje początki w średniowieczu. Plany budowy nowego, nowoczesnego archiwum nabrały pilnego charakteru po zawaleniu się w 2009 roku dotychczasowego budynku archiwum w wyniku budowy nowej linii kolei miejskiej.

Konkurs na projekt nowej siedziby archiwum wygrało w 2011 roku biuro architektoniczne Waechter + Waechter z Darmstadt. Realizację projektu powierzono w 2015 roku biuru Heinle, Wischer und Partner.

W ścisłej współpracy z autorami koncepcji architektonicznej przeprowadziliśmy etapy 6 do 9 tego ambitnego pod względem technicznym projektu, dotrzymując uzgodnionych kosztów i terminów.

Budynek Archiwum Historycznego i Reńskiego Muzeum Ikonograficznego Miasta Kolonii tworzy usytuowany w jego środkowej części duży, wielokondygnacyjny magazyn, w którym jak w skarbcu przechowywane są wrażliwe materiały archiwalne. W znacznie niższych otaczających go budynkach mieszczą się czytelnie, pracownie konserwatorskie oraz pomieszczenia administracyjne archiwum i bibliotek.

W celu zapewnienia stałej temperatury w pomieszczeniach magazynowych przeznaczonych do przechowywania wrażliwych materiałów zastosowano szereg rozwiązań. Kompleksowa koncepcja energetyczna obejmuje m.in. zasobnik lodu, kontrolę temperatury elewacji, a także geotermię i fotowoltaikę.

Inwestor
Zarząd Budowlany Miasta Kolonii
Realizacja
sierpień 2020
Zakres usług
usługi architektoniczne
fazy projektu 6 - 9
Powierzchnia całkowita
22.584 m²
Współpraca
Koncepcja: Waechter + Waechter Architekten
powrót do projektów