Skip to main content

Z okazji 90. urodzin Roberta Wischera

Robert Wischer, jeden z dwóch założycieli naszego biura architektonicznego, 7 lipca 2020 roku skończyłby 90 lat. Początkowo chciał studiować medycynę. Został jednak architektem.

Architektura oznaczała dla niego projektowanie zdrowych przestrzeni życiowych. Godność człowieka zawsze była dla niego centralnym punktem; zachowanie jej w swych projektach odpowiadało jego etycznemu obrazowi samego siebie. Projektował - w żywej wymianie z użytkownikami i ekspertami – wszechobowiązujące struktury budowlane w zakresie funkcji, konstrukcji i artykulacji. Dążył do estetyki, wypływającej z porządku.

Z nieustającym zaangażowaniem zabiegał o to, co lepsze, często wbrew oporom i powszechnym opiniom. W wielu przypadkach znacznie wyprzedzał swoje czasy, co ilustrują przykłady z jego twórczości, takie jak: Klinika Uniwersytecka w Kolonii, dla której opracował innowacyjną ogólną koncepcję użytkową i architektoniczną, Klinika Uniwersytecka w Getyndze jako kamień milowy na polu elastycznej architektury, zespół szpitalny Rheinische Kliniken Bonn, gdzie zintegrował psychiatrię z medycyną ogólną, szpital Katharinenhospital Stuttgart, którym zapoczątkował powrót od unikatu do jednostki kształtowania zabudowy miejskiej, czy też szpital Klinikum Brandenburg dysponujący pionierskim oddziałem chirurgii. W ostatnich latach swego życia ze szczególną pasją poświęcił się ochronie zabytków.

Pełen optymizmu pragnął, aby ludzie spotykali i wzbogacali się wzajemnie. Uważamy to za wielki dar, że mieliśmy możliwość z nim obcować. Jego ponadczasowe idee żyją dalej w naszych projektach.