Skip to main content

Wyróżnienie w konkursie: nowy pawilon i wystawa stała dla Muzeum Archeologicznego w Biskupinie

Ambicją Muzeum Archeologicznego w Biskupinie (MAB) jest zastąpienie istniejącego pawilonu wystawienniczego z lat 70. XX wieku nową przestrzenią ekspozycyjną z nowoczesną infrastrukturą do obsługi zwiedzających.

Nowy pawilon nie ma stanowić konkurencji, lecz uzupełniać program rezerwatu archeologicznego, a nowa wystawa stała – zapewniać informacje na temat lokalnego osadnictwa, rekonstrukcji w rezerwacie oraz metod badań archeologicznych. Sam budynek ma być kontynuacją działalności człowieka na terenie rezerwatu i świadectwem współczesnej kultury.

W uzasadnieniu werdyktu jury czytamy: „Wyróżnienie przyznano za opracowanie prostych i powściągliwych form, które mimo odcięcia się od wzorów historycznych nawiązują ażurową fasadą w formie plecionki do rozwiązań spotykanych w najdawniejszych osadach. Sprowadzenie części wystawienniczej pod ziemię oddaje symbolicznie charakter pracy archeologa, który wydobywa na światło dzienne artefakty głęboko ukryte. Schemat projektowanego budynku pokazany na umownej osi czasu pokazuje, że mimo rozwoju technologii wciąż łączy nas wiele z ludźmi z czasów prehistorycznych”.

Wyróżnienie w jednoetapowym konkursie realizacyjnym, w którym wzięło udział 66 biur, otrzymał nasz wrocławski zespół.

> do artykułu o konkursie

Zespół: Anna Stryszewska-Słońska, Marta Kalisz, Natalia Olkowska, Sebastian Kawalec, Borys Oleński