Skip to main content

Centrum Wiedzy COGNITARIUM, Koszalin, 2. nagroda w konkursie

Centrum Wiedzy COGNITARIUM, którego budowę planuje Politechnika Koszalińska na swoim kampusie,  pomieści nową siedzibę Biblioteki Głównej i Archiwum Głównego PK oraz kilku innych placówek kulturalnych. Ma to być przede wszystkim przestrzeń dla prezentacji zasobów wiedzy i wymiany naukowej, prowadząca jednak również działalność edukacyjną i kulturalną na rzecz lokalnej społeczności. Obok galerii i sal konferencyjnych znajdą się w niej także strefy relaksu i kawiarnie. 

6. listopada 2020 sąd konkursowy ogłosił wyniki postępowania i 2. nagrodę przyznał projektowi Heinle, Wischer und Partner. Jury wyróżniło minimalistyczną i klarowną formę projektu, który w stosowny sposób eksponuje miejsce budynku biblioteki na terenie kampusu.

Team: Edzard Schultz (odpowiedzialny Partner), Anna Stryszewska-Słońska, Adriana Sowa, Wojtek Wiśniewski, Łukasz Kaczmarek, Marta Wróblewska, Karol Mądrecki