Skip to main content

Od pojedynczego budynku do kampusu szkolnego: ukończenie szkoły podstawowej w Dreźnie-Hellerau

W obliczu stale rosnącej liczby uczniów w Dreźnie zabytkowy gmach Szkoły Podstawowej nr 84 został poszerzony o nowy budynek oraz zintegrowany z dawną remizą strażacką. Nowo wybudowany obiekt łączy ze sobą historyczne zabudowania, tworząc kompleks architektoniczny, okalający nowy dziedziniec kampusu. Tylna elewacja budynku otwiera się na zieleń ogrodów miejskich i wprowadza podziały na rozległej, otwartej przestrzeni terenu szkolnego.

Podkreślając eksponowaną pozycję zabytkowego gmachu głównego, nowy budynek wraz z dwoma łącznikami subtelnie wkomponowany jest w całość. Poprzez swoją typologię, nawiązującą do położonych na terenie założenia budynków historycznych oraz przez zastosowanie typowych lokalnych form architektonicznych i materiałów budowlanych nowy budynek dobrze wpisuje się w zabudowę dzielnicy Hellerau.

Dalsze ilustracje do projektu dostępne są > tutaj.

Team: Jens Krauße (odpowiedzialny Partner), Steffen Thombansen (kierownik projektu), Anna Busch, Sarah Heider, Sophia Hering, Martin Jahn, Armin Pommerencke, Nicole Schuchardt, Monique Schott, Julian Snethlage, Claudia Tümmler