Skip to main content

Uroczyste przekazanie nowego budynku laboratoryjnego MAIN na Politechnice w Chemnitz

Uniwersytet Techniczny w Chemnitz, Niemcy
Nowy budynek laboratorium MAIN „Materials, Architecture and Integration of Nanomembranes"

Nowy budynek laboratoryjny do badań nanomateriałów Politechniki w Chemnitz zostanie zainaugurowany 13. sierpnia 2018 roku. Nowy budynek na Kampusie Technologicznym Politechniki w Chemnitz stanowi ogniwo łaczące pomiędzy naukowcami a sektorem prywatnym oray jest między innymi ”ojczyzną badawczą” prof. Olivera G. Schmidta, laureata Nagrody im. Leibniza w 2018 r.

Team: Jens Krauße (odpowiedzialny Partner), Thomas Gräning (kierownik projektu), Christoph Meinhardt, Anke Mierisch, Armin Pommerencke, Monique Schott, Steffen Thombansen, kierownik budowy: Mehmet Coskun, Stefan Voß, Kristin Drechsel, Bastian Gerstner