Skip to main content

Technische Universität Berlin Nowy instytut matematyki i interdyscyplinarne centrum modelowania i symulacji (IMoS)

Technische Universität Berlin
Nowy instytut matematyki i interdyscyplinarne centrum modelowania i symulacji (IMoS)
Konkurs architektoniczny 2. Nagroda, decyzja jury konkursu w dniu 11 września 2017 r

Team: Edzard Schultz (odpowiedzialny Partner), Alekandra Shulevska, Eleonora Popovska, André Wollmann, Heinrich Huber, Iva Kolak