Skip to main content

Taniec przez czas: Kontrakt na projekt Teatru Festiwalowego Hellerau w Dreźnie

Teatr Festiwalowy Hellerau – Europejskie Centrum Sztuki w Dreźnie
Kontrakt na remont i modernizację koszar wschnodnich

Jako centrum nowoczesnej sztuki, z fokusem na taniec, muzykę i teatr, zaliczany jest Hellerau do przodujących centrów nowoczesnego performansu w Niemczech. Dla artystów przybywających z całego świata, położone na przestprzeni festiwalowej dawne koszary wschodnie, zostaną przekaszałcone poprzez Heinle, Wischer und Partner w centrum noclegowe oraz centrum prób.

Główną ideą projektową jest przywrócenie pierwotnej formy urbanistycznej autorstwa Hinricha Tessenowa i wkomponowanie jej w nowo powstajcą formę. Na nową halę wejściową składa się mutlifunkcjonalne pomieszczenie sięgające aż po dach założenia. W ten sposób zostanie wyeksponowana historyczna więźba dachowa.

Team: Jens Krauße (odpowiedzialny Partner), Julian Snethlage (kierownik projektu), Klara Kolck, Armin Pommerencke, Nicole Schuchardt, Steffen Thombansen, Mark Ullrich, Daniel Weiße