Skip to main content

Sześć punktów szczepień przeciw koronawirusowi w Berlinie

Celem zaszczepienia do 400.000 berlińczyków w pierwszej fazie szczepień przeciwko koronawirusowi, w sześciu punktach miasta utworzono tymczasowe punkty szczepień. Mimo że na ich  potrzeby zaadaptowano bardzo różne budynki - od toru kolarskiego po dawne lotnisko - ich struktura opiera się na tym samym systemie modułowym, który został elastycznie dostosowany do lokalnych warunków. 

Zleceniodawca:  Kraj związkowy Berlin
Kierownik projektu: A. Broemme
Inwestor: Messe Berlin
Użytkownik:  Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter, Malteser, DLRG, Arbeiter-Samariter-Bund, Kassenärztliche Vereinigung Berlin

Team Heinle, Wischer und Partner: Edzard Schultz (odpowiedzialny Partner), Austin Ferguson, Annette Dörr, Barbara Schott