Skip to main content

Samodzielnie w podeszłym wieku: Ośrodek Opiekuńczy dla osób starszych i chorych na demencję w Norymberdze

Norymberska Spółdzielnia Mieszkaniowa
nowy Dom Opieki Salzbrunner Straße

Konkurs architektoniczny 1. Nagroda, Werdykt Jury 8. Lutego 2018

Team: Markus Kill (odpowiedzialny partner), Dr. Pablo Allen-Vizan, Hendrik Potthoff