Skip to main content

Uroczystość zawieszenia wiechy na Vivantes Klinikum Neukölln w Berlinie

Vivantes Klinikum Neukölln jest centralnym szpitalem dla prawie 600 000 mieszkańców południowo-wschodniej części Berlina. Do istniejącego budynku głównego z lat 80. dobudowany zostanie budynek frontowy, który sprawi, że obiekt wkomponuje się na nowo w miejskie otoczenie, oraz stworzy dodatkową przestrzeń dla podstawowej działalności szpitala. Powstanie w nim nowy blok operacyjny z 16 salami, a także pomieszczenia diagnostyczne i pielęgnacyjne. Przede wszystkim jednak w budynku tym znajdzie się nowe, większe centrum ratownictwa, które będzie obsługiwać 80 000 osób rocznie.

Na uroczystość zawieszenia wiechy 9 marca 2022 roku do dzielnicy Neukölln przybyli między innymi: burmistrz Berlina Franziska Giffey, senator do spraw nauki, zdrowia, opieki i równouprawnienia Ulrike Gote oraz prezes zarządu Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH dr Johannes Danckert. Budynek kliniki ma zostać ukończony w 2025 roku.

Team: Edzard Schultz, Barbara Schott (odpowiedzialny Partner), Viola Benkenstein, Tanja Freund, Carsten Gauert, Jessica Kempe, Sabine Nikolai, Lee Ying Njoo, Luisa Roth, Marco Rüdel, Clara Schmid-Ott, Johanna Schmidt-Thomsen, Carole Serwart