Skip to main content

Przy fiordach: Zamówienie na nową inwestycję Investitionsbank Schleswig-Holstein

Heinle, Wischer und Partner cieszy się kontraktem na projekt nowego budynku administracyjnego "Investitionsbank Schleswig-Holstein IB.SH". Reprezentacyjny nowy budynek z 650 miejscami pracy oraz częścią konferencyjną zostanie zbudowany na południowym krańcu fiordu Kiel.

Projekt realizowany jest jako zlecenie publiczno-prywatne, zgodnie z systemem certyfikacji Niemieckiej Rady Budownictwa Ekologicznego (DGNB).

Więcej informacji (w języku niemieckim) również na stronie www.neubau.ib-sh.de

Team: Christian Pelzeter (odpowiedzialny Partner), Jan Giesen, Irina Rolser, Andrea Trachbrodt, André Wollmann