Skip to main content

Przekazanie wschodniego skrzydła Teatru Festiwalowego w Hellerau, Drezno (Niemcy)

Zdjęcie: heinlewischer

Przebudowa wschodniego skrzydła Teatru Festiwalowego w Hellerau, dzielnicy Drezna, dobiegła końca. W dniu 3 maja 2024 r. zostało ono uroczyście przekazane przez władze miasta Europejskiemu Centrum Sztuki.

Wschodnie skrzydło zostało wyremontowane i przekształcone w centrum prób i ośrodek mieszkalny dla miejscowych i zagranicznych artystów. Nasza idea przywrócenia oryginalnego wyglądu całego kompleksu autorstwa Heinricha Tessenowa w nieco zmienionej formie zyskała uznanie w procesie negocjacji. W kwietniu 2018 r. Urząd do Spraw Budownictwa i Zarządzania Nieruchomościami Miasta Drezna udzielił nam zlecenia na opracowanie i realizację projektu. Zajmujące całą wysokość budynku, wypełnione światłem foyer z widoczną zabytkową więźbą dachową stanowi element przywracający dawne połączenie urbanistyczne placu teatralnego z otaczającym go miastem-ogrodem.

W nadchodzących miesiącach budynek zostanie umeblowany, a dwie duże sale – scena studyjna i sala prób – wyposażone w niezbędne urządzenia techniczne, by teatr mógł rozpocząć działalność, a wschodnie skrzydło mogło zostać otwarte dla publiczności w sezonie 2025/2026.

Przebudowę Teatru Festiwalowego rozpoczęto w 2005 r. od renowacji głównego budynku, następnym etapem był remont zachodniego skrzydła. Ukończenie przebudowy wschodniego skrzydła to kolejny kamień milowy przedsięwzięcia. Stanowi ono dopełnienie kompleksu będącego ważnym elementem kultury budowlanej i historii miasta.

> do projektu
> do komunikatu prasowego miasta Drezna
> do komunikatu prasowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Saksonii

Zespół: Jens Krauße (odpowiedzialny partner), Julian Snethlage (kierownictwo projektu), Martin Jahn, Dorett Kockisch, Brita Langhof, Armin Pommerencke, Nicole Schuchardt, Daniel Weiße
 

Zdjęcie: heinlewischer