Skip to main content

Precyzyjny pomiar cząstek niejednoznacznych: Zlecenie na budowę centrum technologii kwantowej w Bonn

Biuro Heinle, Wischer und Partner, jako generalny projektant, otrzymało zlecenie na budowę nowego budynku badawczego dla Uniwersytetu w Bonn. Planowany budynek na kampusie Bonn-Poppelsdorf będzie służył naukowcom z Instytutów Fizyki Stosowanej, Chemii Fizycznej i Teoretycznej oraz Geodezji do badań nad lepszymi metodami pomiarowymi w dziedzinie materii kwantowej. Budynek jest przewidziany jako obiekt czysto badawczy, w którym nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne i w którym znajdą się przede wszystkim wysokiej jakości laboratoria laserowe o wysokiej stałości temperatury i wolne od drgań.

Reński Uniwersytet Fryderyka Wilhelma w Bonn,
Nowy budynek Centrum Badań nad Precyzyjnymi Technologiami Kwantowymi FPQ
Team: Markus Kill (odpowiedzialny Partner), Kerstin Rieck (kierownik projektu), Hendrik Potthoff, Magdalena Jurdziak