Skip to main content

Zeroemisyjny budynek HafenCity Hamburg: budownictwo neutralne pod względem emisji CO₂ staje się rzeczywistością

HafenCity Hamburg GmbH, miejska spółka deweloperska HafenCity, ustawiła sobie wysoko poprzeczkę przy budowie swojej siedziby. Nowy obiekt zostanie zbudowany jako „budynek zeroemisyjny" i będzie neutralny pod względem emisji CO₂ w całym cyklu życia, od budowy i eksploatacji po demontaż i ponowne zastosowanie.

Biuro Heinle, Wischer und Partner zdobyło pierwszą nagrodę w konkursie architektonicznym i  cieszą się na realizację tego zrównoważonego i innowacyjnego projektu. Cała konstrukcja została zaprojektowana jako naziemny modułowy budynek drewniany. Drewno ma tę zaletę, że szczególnie dobrze spełnia wymagania dotyczące gospodarki recyklingowej i neutralności emisyjnej. Ponadto, intensywne zastosowanie zieleni na fasadzie przyczynia się do trwałej poprawy mikroklimatu.

Ten zeroemisyjny budynek wypełni istniejącą w bezpośrednim sąsiedztwie ciepłowni lukę w HafenCity Hamburg a jako biurowiec z parterem przeznaczonym do użytku publicznego będzie miał pozytywny wpływ na dalszy rozwój urbanistyczny dzielnicy.

 

Team: Christian Pelzeter (odpowiedzialny Partner), Carl von Jagwitz-Biegnitz, André Wollmann, Andrea Trachbrodt, Anja Weinreich
Team Wettbewerb: Binta von Rönn, Mohamed Moharram