Skip to main content

Nowy Gmach Główny Muzeum Książąt Lubomirskich: 3. Miejsce w konkursie

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Polska
Nowy Gmach Główny Muzeum Książąt Lubomirskich

3. Miejsce w konkursie, werdykt jury z 22. Maja 2018

Team: Edzard Schultz (odpowiedzialny Partner), Anna Stryszewska-Słońska, Dominika Niewczas, Tomasz Padło, Katarzyna Woszczyna, Małgorzata Oleśkowska, Michał Wasielewski