Skip to main content

Małopolskie Centrum Nauki w Krakowie

Małopolskie Centrum Nauki w Krakowie
Konkurs architektoniczny 1. Nagroda, decyzja jury konkursu w dniu 17 lutego 2018 r

Team: Edzard Schultz (odpowiedzialny Partner), Anna Stryszewska-Słońska, Dominika Niewczas, Tomasz Padło, Małgorzata Oleśkowska, Joanna Pittner, Katarzyna Woszczyna