Skip to main content

Majowa zieleń i charakter warsztatowy: ukończenie szkoły im. Johannesa Gutenberga w Stuttgarcie

Szkoła im. Johannesa Gutenberga w Stuttgarcie oferująca 800 miejsc nauki jest jedną z największych szkół zawodowych z zakresu zawodów drukarskich i medialnych w Europie. Powstała w 1976 roku według projektów prof. Rolanda Ostertaga, teraz po 30 latach użytkowania wymagała modernizacji. Oprócz optymalizacji energetycznej, naprawy usterek budowlanych, usunięcia szkodliwych substancji oraz wdrożenia dostępności dla osób niepełnosprawnych konieczna była przede wszystkim przestrzenna restrukturyzacja wnętrza, uwzględniająca rosnące znaczenie mediów elektronicznych oraz związane z tym procesem przemiany w zakresie spektrum zawodów, oferowanych młodzieży.

Remont całościowy prowadzono od 2009 roku w kilku etapach, przy jednoczesnym utrzymaniu bieżącej działalności edukacyjnej. W uzgodnieniu z autorem pierwotnego projektu, prof. Ostertagiem, udało się zachować specyficzny charakter budynku z wyrazistym wykorzystaniem koloru zielonego, rozczłonkowaniem i rytmizacją elewacji oraz odczuwalną we wnętrzach atmosferą warsztatową, wynikającą z widoczności elementów konstrukcji, prowadzenia kabli i łączeń. Jaśniejsze, świeże kolory oraz starannie uzupełnione nowe materiały wpływają na wysoką jakość przebywania we wnętrzu budynku i umożliwiają łatwą orientację w powtarzalnych sekwencjach pomieszczeń.

Team: Till Behnke (odpowiedzialny Partner), Steffen Walter (kierownik projektu), Elke Fichter, Manuela Kapp, Saniye Kocak, Heide Nerger, Philipp Steiff, Hans-Peter Turzer