Skip to main content

I nagroda w konkursie na Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie!

Stanisław Wyspiański to artysta totalny i wszechstronny. 
Jednym z jego postulatów był synkretyzm rozumiany, jako łączenie w jedną całość wielu gatunków sztuki, przekraczanie jej granic bez ograniczeń konwencjami. Jego twórczość charakteryzuje prostota, synteza oraz zwięzła i zwarta forma. Wizja Muzeum Wyspiańskiego, podobnie jak jego twórczość, to synteza wielofunkcyjnej, linearnej przestrzeni, opartej na grze światła i cienia, zamkniętej w prostej formie architektonicznej spowitej zielenią.

Team: Edzard Schultz (odpowiedzialny Partner), Anna Stryszewska-Słońska, Katarzyna Skowronek, Marta Wróblewska, Łukasz Umiński, Łukasz Kaczmarek, Melina Haures