Skip to main content

Heidelberg for Life: Zamówienie na nowy budynek badawczy nauk przyrodniczych

We współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Heidelbergu a Instytutem Badań Medycznych im. Maxa Plancka, obszar badawczy „Life Sciences” w Heidelbergu, ma zostać rozbudowany.

Z przyjemnością planujemy i budujemy dla uniwersytetu nowy budynek badawczy „Heidelberg for Life”. Dla celów badawcyzch podstawowej biologii molekularnej zostaną utworzone laboratoria biochemiczne, molekularne i biologii komórki, a także przestrzenie biurowe i komunikacyjne. Projekt zostanie tworzony w technologii BIM i będzie certyfikowany zgodnie z systemem oceny zrównoważonego budownictwa „BNB”.

Universität Heidelberg, Zentrum für Molekulare Biologie

Team: Hanno Chef-Hendriks (odpowiedzialny Partner), Andreas Braun (kierownik projektu), Timo Betz (BIM)
Team konkurs: Victoria Ballesteros Gómez, Juan Gutierrez Beltran, Ebru Dinc, Ken Knust, Sebastian Zumkehr, Philipp Jenckel (makieta)