Skip to main content

Dla tętniącego życiem miasta: nowy ratusz i centrum kultury w Schwelm

Dla miasta Schwelm w Nadrenii Północnej-Westfalii zbuduje Heinle, Wischer und Partner nowoczesny budynek administracyjny oraz centrum kulturalne. Poprzez nowe budynki wokół obszaru dawnego browaru Schwelm wzrośnie również jakość centrum miasta.

W nowym ratuszu zostanie połączona, obecnie rozproszona na trzy lokalizacje, administracja miejska. W centrum kulturalnym znajdzie się centrum edukacji dorosłych, miejska szkoła muzyczna oraz biblioteka miejska - trzy różne funkcje o trzech bardzo różnych wymaganiach.

Team: Markus Kill (odpowiedzialny Partner), Andreas Schaube (kierownik projektu), Thanh Schwerdt, Felix Franke, Design: Dr. Pablo Allen-Vizan, Semira Lenk, Stefan Austrup