Skip to main content

DESY Innovation Factory: zlecenie na budowę Centrum Technologii i Inkubatora Przedsiębiorczości w Hamburgu

DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron) to jeden z najważniejszych w Niemczech ośrodków badawczych prowadzących badania podstawowe w zakresie nauk przyrodniczych. Nauka jest tu motorem innowacji: DESY Innovation Factory będzie centrum pomysłów i współpracy, tworzenia firm, a także nowych możliwości badawczych w przyszłościowych dziedzinach, takich jak technologia medyczna, biotechnologia i nowe materiały.

Cieszymy się, że otrzymaliśmy zlecenie na projekt i budowę „Zintegrowanego Centrum Technologii i Inkubatora Przedsiębiorczości ITGZ I”. Nowy budynek na terenie kampusu DESY będzie sercem DESY Innovation Factory w powstającym obecnie Science City w Bahrenfeld, dzielnicy Hamburga.

W ITGZ I powstanie powierzchnia użytkowa wynosząca ok. 7100 m2, na której znajdą się w pełni wyposażone laboratoria, pracownie, biura oraz przestrzenie komunikacji i wypoczynku dla osób realizujących innowacyjne projekty. Pomieszczenia te mają służyć przede wszystkim promowaniu ducha „open innovation”, czyli swobodnej i aktywnej wymiany pomysłów, wiedzy i technologii.

Zespół: Dr. Alexander Gyalokay (odpowiedzialny Partner), Marcel Stoll (kierownik projektu), Kay Lenke
Zespół na konkurs: Mohamed Moharram, Binta von Rönn, Jan Giesen, Saskia Bruhnke