Skip to main content

DAS MINSK: Otwarcie nowego centrum sztuki w Poczdamie

Powstały w latach 70. jako restauracja tarasowa budynek na wzniesieniu Brauhausberg w Poczdamie przeszedł radykalną transformację. Dawny „Minsk” stał się centrum sztuki DAS MINSK.

24 września 2022 roku centrum zostało otwarte dla publiczności. Prezentowane są dwie wystawy: „Der Nachbar, der will fliegen” Wolfganga Mattheuera oraz „Potsdamer Schrebergärten” Stana Douglasa. Najnowszy projekt Fundacji Hasso Plattnera jest więc miejscem spotkań sztuki nowoczesnej i współczesnej.

Dzięki rewitalizacji i przekształceniu byłej restauracji „Minsk” w muzeum powstała nie tylko wspaniała przestrzeń dla sztuki, lecz wzrosła także atrakcyjność południowej części dzielnicy dworcowej, a jej mieszkańcy zyskali nowe miejsce. Do muzeum prowadzi promenada, wzdłuż której rozmieszczone są cztery fontanny, tak jak było to w przypadku dawnego obiektu. Przebudowę budynku przeprowadzono w oparciu o pierwotny projekt autorstwa Karla-Heinza Birkholza i Wolfganga Müllera, wyraźnie nawiązujący do klasycznego modernizmu.

Zdjęcie: © DAS MINSK – centrum sztuki w Poczdamie
Więcej informacji na stronie > dasminsk.de

Zespół: Dr. Alexander Gyalokay (odpowiedzialny Partner), Svenja Burow (kierownik projektu), Niklas Thies, Kent Chuang, Andreea Keresztely, Marina Zeba, Daniela Luhm, Dennis Kopp, Benedikt Fietz, Maria Braganza, Anji Taha, Tizia Alings, Kay Lenke