Skip to main content

Pamięć miasta: Otwarcie nowego budynku Archiwum Miejskiego w Kolonii

Archiwum Historyczne Miasta Kolonii jest jednym z najważniejszych archiwów miejskich w Europie, którego zbiory akt, dokumentów, zapisów, rękopisów i spuścizn mają swoje początki w czasach dojrzałego średniowiecza. Realizacja nowego (i nowoczesnego) budynku archiwum stała się nagłą potrzebą po tym, gdy w roku 2009 jego istniejąca siedziba zawaliła się w wyniku rozbudowy kolei miejskiej,

Konkurs na budowę nowego budynku wygrało w roku 2011 biuro  Waechter + Waechter Architekten z Darmstadt. Umowa na realizację projektu została podpisana w 2015 roku z biurem Heinle, Wischer und Partner.

W ścisłej współpracy z autorami koncepcji przeprowadziliśmy ten wymagający technicznie projekt przez fazy prac od 6 do 9 i z powodzeniem dotrzymaliśmy uzgodnionych kosztów i harmonogramu.

Nowa siedziba została uroczyście otwarta 3 września 2021 roku: Budynek Archiwum Historycznego i Rheinisches Bildarchiv Miasta Kolonii składa się z dużego, wielopiętrowego magazynu w centrum, w którym jak w "skarbcu" przechowywane są wrażliwe materiały archiwalne. Usytuowana wokół niego, znacznie niższa zabudowa mieści czytelnie, pracownie konserwatorskie oraz pomieszczenia administracyjne archiwum i bibliotek. 

Projekt: Waechter + Waechter Architekten BDA, Darmstadt
Realizacja: Markus Kill (odpowiedzialny Partner), Oliver Kolkowski (kierownik projektu), Stephan Zielhofer, Paulina Zimmermann, Elvira Guzewicz, Margit Olsson, Felix Franke, Anneli Wendt, Josefine Hoppe, Julia Hanses-Ketteler, Dylan Kaymaz

Zdjęcie: Brigida González