Skip to main content

Wykrzyknik znakiem miasta: Norymberska wieża telewizyjna wpisana na listę zabytków

Od ubiegłego piątku wieża telewizyjna w Norymberdze może pochwalić się mianem najwyższego zabytku w Bawarii. Wysoka na 293 metry budowla została wpisana na państwową listę zabytków jako "pionierskie osiągnięcie projektowe najwyższej klasy" oraz ze względu na jej znaczenie dla rozwoju urbanistycznego i historii miasta. Wieża, zaprojektowana przez Erwina Heinle, została otwarta w 1980 roku.

Po sukcesie wieży telewizyjnej w Stuttgarcie, w latach 70-tych nasze biuro wybudowało wieże telewizyjne i telekomunikacyjne w kilku dużych miastach zachodnioniemieckich. Każda wieża telewizyjna miała stać się niepowtarzalnym punktem orientacyjnym. Dla miasta Norymberga wybraliśmy kształt jajka. Nawiązuje on do historycznie znanych zegarków kieszonkowych, które były produkowane w Norymberdze w XVI wieku.