Skip to main content

Z widokiem na zieleń: zakończyliśmy pierwszy etap budowy Centrum Chirurgii w Dortmundzie

W Klinice w Dortmundzie, największym szpitalu w Nadrenii Północnej-Westfalii, rozbudowujemy i remontujemy Centrum Chirurgii. Prace budowlane umożliwią stworzenie najnowocześniejszej infrastruktury medycznej przy jednoczesnej optymalizacji procedur poprzez skrócenie odległości, wzmocnienie połączeń wewnętrznych i funkcjonalną reorganizację.

W pierwszej fazie ukończono budowę aneksu z 11 salami operacyjnymi. W celu bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów utworzono bloki mieszczące po trzy sale operacyjne ze strefą przedoperacyjną, magazynem materiałów sterylnych i pomieszczeniem przygotowawczym. Ważną rolę odgrywa integracja światła dziennego w całym budynku dzięki sięgającym od podłogi do sufitu oknom i świetlikom.

Więcej zdjęć > tutaj

Team: Edzard Schultz (odpowiedzialny Partner), Annette Dörr (kierownik projektu), Andrea Jütten, Marius Schulze, Martin Schumacher, Anja Weinreich, Anja Zumpe