Skip to main content

Beuth Hochschule für Technik Berlin, nowy budynek laboratorium

Beuth Hochschule für Technik Berlin, nowy budynek laboratorium
Konkurencja realizacja, 3. Nagroda, decyzja jury konkursu 3. sierpnia 2017

Team: Dr. Alexander Gyalokay (odpowiedzialny partner), Marta Bruschy, Jan Giesen, Heinrich Huber, Nuno Moreira