Skip to main content

Wyróżnienie dla Centrum Usług Publicznych w Opolu

Centrum Usług Publicznych w Opolu otrzymało wyróżnienie w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego w kategorii „Obiekt użyteczności publicznej”. Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce 23 listopada 2023 r. w Opolu.

W opolskim Centrum Usług Publicznych, skupiającym jednostki Urzędu Miasta i Izby Administracji Skarbowej, można załatwić wszystkie ważne sprawy: od wniosku o wydanie dowodu osobistego czy prawa jazdy po rejestrację samochodu i meldunek. Mieszkańców obsługują m.in. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych, Miejskie Centrum Świadczeń, Wydział Lokalowy, Miejski Zarząd Dróg, Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz dwa referaty Wydziału Spraw Obywatelskich.

Niewątpliwym atutem jest łatwy, wolny od barier dostęp do wszystkich usług. Klienci obsługiwani są na parterze budynku – to duże ułatwienie dla osób starszych, niepełnosprawnych, a także rodziców z małymi dziećmi. Terminu wizyty nie trzeba już rezerwować na miejscu, lecz można to zrobić za pośrednictwem kalendarza internetowego. W cytowanym przez gazetę „Czas na Opole” uzasadnieniu werdyktu jury czytamy: „[…] Centrum Usług Publicznych zostało wyróżnione za dużą skalę przedsięwzięcia, fundamentalnie zmieniającą sposób funkcjonowania obsługi mieszkańców Opola w zakresie załatwiania spraw urzędowych”.

Gratulacje dla naszego wrocławskiego zespołu!

> do projektu