Skip to main content

3. nagroda w konkursie: Muzeum Architektury i Designu w Krakowie

Projekt heinlewischer zdobył 3. nagrodę w konkursie na przebudowę dawnego hotelu „Cracovia” na Muzeum Architektury i Designu w Krakowie.

Zbudowany w latach 60. XX wieku hotel „Cracovia” jest ikoną modernizmu w miejskim i kulturalnym krajobrazie Krakowa. Kompleks składający się z hotelu i sąsiadującego z nim kina „Kijów” został w 2016 roku wpisany do rejestru zabytków i stał się własnością Muzeum Narodowego w Krakowie

Muzeum Architektury i Designu będzie funkcjonować jako oddział Muzeum Narodowego i służyć prezentacji designu i architektury XX i XXI wieku oraz stanowić modelowe centrum wspierania przemysłów kreatywnych, związanych z tymi dziedzinami twórczości. Trzecią nagrodę przyznano m.in. za wrażliwość w kształtowaniu przestrzeni wystawienniczych.

Niejawny, dwuetapowy konkurs realizacyjny na przebudowę dawnego hotelu „Cracovia” został rozstrzygnięty 17 listopada 2023 roku. Wzięło w nim udział pięć zespołów.

Zespół: Anna Stryszewska-Słońska, Natalia Sochacka, Dominika Niżnik, Agnieszka Łuksik, Madalina Stanasel, Sebastian Kawalec, Zuzanna Surmacz