Skip to main content

140 000 małych pomocników: otwarcie nowego budynku badawczego Instytutu KIT

Ponad 140 000 małych rybek gatunku danio pręgowany stanowi bazę podstawowych badań biomedycznych w nowym budynku badawczym Instytutu Technologii w Karlsruhe (KIT). Uroczyste otwarcie budynku badawczego, położonego w obrębie kampusu na północy miasta Karlsruhe, nastąpiło 29 października 2020 roku.

Struktura budynku oraz jego wyposażenie oparte są o codzienną praktykę badań uniwersyteckich i stwarzają optymalne warunki dla biologów, chemików, informatyków i inżynierów, którzy w przyszłości będą tu pracować. Składają się na nie przejrzyście zorganizowane zespoły pomieszczeń laboratoryjnych o ruchomych ściankach, eksperymentalna hodowla danio pręgowanego ze strefą kwarantanny, krio-magazyn dla próbek biologicznych, a także pomieszczenia biurowe i strefy komunikacyjne.

Team: Till Behnke (odpowiedzialny Partner), Susanne Widmer (kierownik projektu), Martin Schmirander (kierownik projektu do 2016 roku), Serap Arslan, Simeuna Djukanovic, Lena Hagelstein, Irina Halavin, Susanne Kern, Anna Marie Michaeli, Annekathrin Reuter, kierownictwo budowy: Hans-Jürgen Detmer