Skip to main content

1. nagroda w konkursie na nowy budynek DKFZ w Heidelbergu

W ramach rozwoju strategii na przyszłość Niemieckie Centrum Badań nad Rakiem (DKFZ) w Heidelbergu planuje budowę modelowego,  unikalnego na skalę międzynarodową, kompleksu budynków dla innowacyjnych badań nad rakiem. W konkursie realizacyjnym projekt autorstwa Heinle, Wischer und Partner otrzymał I nagrodę.

Walka z rakiem ma wiele aspektów, a działania prewencyjne są jej częścią w takim samym stopniu jak badania biomedyczne czy wykorzystanie sztucznej inteligencji do oceny zbiorów danych. Nowy kompleks budynków przy Berliner Straße będzie odzwierciedlał tę różnorodność dzięki trzem różnym grupom użytkowników: Działać tu będzie National Cancer Prevention Center (NCPC), Schadeberg Center for Digital Oncology and Disruptive Technologies (DODT) oraz prowadzone będą badania podstawowe.

Te trzy obszary zostaną połączone we wspólną strukturalną "sieć" otwartych przestrzeni biurowych, modułów laboratoryjnych i funkcji specjalnych, w której jednocześnie każdy ze współużytkowników będzie mógł kształtować swoją własną, silną tożsamość.

Team: Hanno Chef-Hendriks (odpowiedzialny Partner), Victoria Gomez Ballesteros, Hannes Jaeger sowie Ken Knust, Hägi Gutbrod, Paul Thum, Julia Rudolph, Phil Burzan, Philipp Jenckel (modelarz)