Skip to main content

1. nagroda w konkursie: Wydział Informatyki Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Nasze wrocławskie biuro wygrało konkurs na projekt nowego budynku Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie!

Nagrodę przyznano m.in. za umiejętne wpisanie programu funkcjonalnego w zwartą kubaturę, ingerującą w niewielkim stopniu w istniejące ukształtowanie terenu i drzewostan. „Logiczna i uniwersalna struktura budynku pozwoliła na stworzenie atrakcyjnych wnętrz publicznych w udany i czytelny sposób ze sobą powiązanych, które sprzyjają nieformalnej komunikacji pomiędzy studentami i wykładowcami. Na szczególną uwagę zasługuje rozwiązanie dolnych kondygnacji zlokalizowanych w cokole budynku, które pozwalają na integrację życia akademickiego i publicznego” – czytamy w uzasadnieniu jury.

> do konkursu

Zespół: Anna Stryszewska-Słońska, Agnieszka Łuksik, Natalia Olkowska, Natalia Sochacka