Skip to main content

Klinika w Dortmundzie, ośrodek północny, budowa, remont i przebudowa Centrum Chirurgii

[Translate to Polski:]
Zdjęcie: Fritz Brunier
Zdjęcie: Fritz Brunier
Zdjęcie: Fritz Brunier
Zdjęcie: Fritz Brunier
[Translate to Polski:]
Zdjęcie: Fritz Brunier
[Translate to Polski:]
Zdjęcie: Fritz Brunier

Centrum Chirurgii w otoczeniu zieleni

Klinika w Dortmundzie jest szpitalem o najwyższym standardzie opieki i największą tego typu placówką w Nadrenii Północnej-Westfalii. Centrum Chirurgii w ośrodku północnym zostanie wyremontowane i rozbudowane do 15 sal operacyjnych ze strefami przed- i pooperacyjnymi, pomieszczeniami pomocniczymi i służbowymi. Nowy budynek umożliwi stworzenie najnowocześniejszej infrastruktury medycznej przy jednoczesnej optymalizacji procedur poprzez skrócenie odległości, wzmocnienie połączeń wewnętrznych i funkcjonalną reorganizację.

Pierwszy etap, który stanowiła rozbudowa, został zakończony w styczniu 2022 r. W nowym budynku utworzono bloki mieszczące po trzy sale operacyjne ze strefą przedoperacyjną, magazynem materiałów sterylnych i pomieszczeniem przygotowawczym, co pozwoli na bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów. Dzięki możliwości wspólnego użytkowania pomieszczenia przygotowawczego w obrębie każdego z bloków uzyskano dodatkową przestrzeń. Sale operacyjne są rozmieszczone wzdłuż elewacji budynku i mają duże, sięgające od podłogi do sufitu okna zapewniające oświetlenie światłem dziennym oraz znacznie lepszą atmosferę pracy dla lekarzy i personelu pielęgniarskiego.

Inwestor
Klinikum Dortmund gGmbH, Niemcy
Realizacja
maj 2023
Zakres usług
usługi architektoniczne
fazy projektu 1 - 9
Powierzchnia całkowita
7.715 m²
powrót do projektów